Zasobnik przechowywania narzędzi do KombiKanistra

Do przechowywania systemu napełniania.

Do KombiKanistrów w wersji Standard i mniejszej 3l / 1,5l..