Zasobnik na narzędzia do KombiKanistra

Do przechowywania systemu napełniania.

Do KombiKanistrów w wersji Standard.